Lektion Afrika 1. Kort genomgång -Historia kring Afrika Människan vagga - någonstans kring rift valley i Öst Afrika. Älsta kända hummanoiden Lucy(visa bild) Etiopien *levde för ca 3,2 miljoner år sedan *var 110cm lång *vikt ca 30kg Människorna utvandrade ifrån Afrika till Europa via Mellanöstern Resten av afrikas historia är till stor del okänd - pga de Afriikanska folken sällan utvecklade skriftspråk. udantaget är Nordafrika där man b.l.a kan finna de Egyptiska kulturerna Ca 300 fkr utvecklades här en högkultur kring floden Nilen. Härskarna kända som Farao Riket fanns i ca 2200 år - en mycket lång tid ( Sveriges historia är högst 1000 år) Pyramider och tempel Det fanns flear andra högkulturer men vi vet mycket lite om dem * Zimbabve kulturen i Sydafrika(medeltid) Dahomney i Benin( Benin) 1500-1600-tal europer upprättar fort längs kusterna och Slavhandelsn börjar -Sverige inbalndat med ett fort vid Cabo Corso. - Ghana 1800-tal Nya upptäcksresor till det inre av Afrika. Börjar ofta som välmenade missionsreseor eller reser för att bekämpa slaveri ex. Livingstone - slutar med erövrings försök 1878 Berlin kongressen - Afrika delas - Europeiska länder tävlar om att ta över Afrika Endast Liberia som skyddas av USA och Etiopein klara sig - 1914 allt koloniseras. Efetr Andra världskriget börjar frigörelsen - ibland fredligt- ibland med våld Engelska kolonier frogörs succesivt och ofta fredligt. Frankrike, beligien och Portugal sämre körs ut med våld under 1970-talet. Efter sig ämnar man följande problem * stam motsättningar som undeblåsts av kolonial makter( ex. Belgiska Kongo, Rwanda och Burundi). Dikaturer ledds ofta en en viss tam eller grupp som gynnats eller missgynnats av kolonial makterna. * Vägar och järnvägar i dåligt skick(olika järnvägs bredd för olika kolonial makter) Vägarna anpassade för Europeiska behov inte afrikanska Sista kolonin Sydafrika ? - Europerna här har inte samma kontakt med Europa - gör problemen mer komplexa -religiös fanatism - Vissa boer tror att de är utvalda av gud - Lycligt slut ? - Mandela President. Arbetsuppgifter Välj ibland följande stycken * Karta (häfte) * Klimat (häfte) * Historia och befolkning(häfte) * Råvaror (häfte) * Västerlandet Styckar Afrika s. 141-143 * Blindkarta Afrika försök hinna med minst två av ovanstående uppgifter Om berggrunden och bergens uppkomst Läs sidan 24-29 1)Vad är ”Mineraler” för något? 2)Varför finns det människor som ger sig ut i naturen och söker efter malmer? 3)Förklara skillnaden mellan magmatiska, lagrade och omvandlade bergarter. 4)Specialuppgift För att du skall få godkänt på veckans arbete måste du söka upp SO-läraren vid lämpligt tillfälle och plocka ut följande bergarter ur hans bergarts samling *Kvarts *Granit *Lerskiffer *Gnejs *Sandsten För att du skall kunna träna dig för denna uppgift så måste du ta dig en tid på bilderna på sidan 25-26 5) Vad är en geolog? 6) a)Vilka är de geologiska tidsåldrarna och när inträffar de? b) Var i Sverige och världen kan man finna rester efter dessa olika perioder? 7) Var i Norden kan man finna den yngsta berggrunden? 8) Hur uppstod de stora kolfyndigheterna i världen? 9) Hur gick det till när de Svenska fjällen uppstod och vilka andra bergsområden formades tillsammans med våra fjäll? 10) På vilket sätt har istiderna format de Svenska fjällen?